Garnalenweetjes

De Hollandse garnaal komt uit de Waddenzee en de Noordzee. Zijn wetenschappelijke naam is 'crangon crangon'. Hij wordt ook wel Grijze garnaal of Noordzee garnaal genoemd. De Hollandse garnaal behoort tot de familie van de Crangonidae, oftewel de zandgarnalen. Wereldwijd zijn er ongeveer 1.950 verschillende garnalenfamilies te onderscheiden, waarvan er 300 ten behoeve van de consumptie geëxploiteerd worden. Met een jaarlijkse aanvoer van 25.000 tot 35.000 ton behoort de Hollandse garnaal tot de top tien van de commercieel belangrijkste garnalensoorten.

Hoewel de naam anders doet vermoeden wordt de Hollandse garnaal aangetroffen langs de kusten van geheel West - Europa en de Middellandse zee, in ondiepe kustwateren op zand- en slikbodems. Overdag graaft de garnaal zich in, alleen de ogen en antennes steken uit het zand. 's Nachts krijgen ze een donkere schutkleur en gaan ze op zoek naar voedsel (algen, slakjes en allerlei plantaardig voedsel).

Gek genoeg kunnen garnalen alleen in het jeugdstadium mannetje zijn. Nadat ze 1 keer hebben gecopuleerd, worden ze vrouwtje. Er zijn ook garnalen die van het begin af aan vrouwtje zijn. De wijfjes leggen twee á drie keer per jaar eitjes, deze dragen ze gedurende een paar maanden mee aan het achterlijf. Zitten garnalen dicht tegen het afzetten van eitjes aan, dan zijn ze gevoelig voor temperatuurschommelingen. Zij beginnen dan ook het eerste aan de trek naar de Noordzee, waar de garnaal 2000 tot 12000 eieren per keer legt.

De larven, niet groter dan 2 mm, drijven met stroom mee richting Waddenzee. Tijdens deze reis veranderen ze van gedaante en beginnen bij een lengte van ongeveer 5 mm hun leven als bodemdier. Na 6 maanden zijn ze volwassen.

De Waddenzee, Noordzee en de Zeeuwse kustwateren zijn de belangrijkste vangstgebieden. 's Zomers dichtbij de kust, waar de zon het water op temperatuur heeft gebracht. In de wintermaanden verder de zee in, in gebieden die nog niet zijn afgekoeld. Garnalen worden het hele jaar door gevangen, met duidelijke pieken in april/mei en in de herfstmaanden. De garnalenstand verschilt van jaar tot jaar en soms ook van seizoen tot seizoen.

Direct nadat de garnalen aan dek zijn gebracht worden ze gespoeld en gekookt. De kookinstallatie werkt op dieselolie die uit de overloop van de motor afkomstig is. De kooktijd bedraagt 3 tot 6 minuten en na het koken zijn de garnalen geschikt voor consumptie. De kleur van de garnalen verandert tijdens het koken van grijs naar rood/roze en ze krijgen zo hun gekromde vorm. Na het koken worden de garnalen gekoeld opgeslagen.

De garnaal heeft veel vijanden. In de eerste plaats natuurlijk de vissers, maar ook onder de veel in de Waddenzee voorkomende vissoorten staat de garnaal als graag geziene gast op het menu. In de Noordzee komen er nog een flink aantal vijanden bij zoals de schar, de kabeljauw en de wijting.

 

 

 


Contact