Visie

Heyco maakt de bewuste keuze om haar organisatie te leiden vanuit principiële waarden die als uitgangspunt en fundament dienen voor blijvend succes.

Enerzijds zijn er de waarden op productniveau: het streven naar de hoogtste kwaliteit en duurzaamheid. Heyco leeft de hoogste normen na in haar gehele goederenstroom. Anderzijds neemt Heyco waarden als integriteit en eerlijkheid als maatstaf in haar relatie naar klanten en leveranciers, maar ook in de relationele sfeer tussen personeel onderling.

Neem deze waarden samen, dan komt u uit bij Heyco's visie: Dagelijks met passie werken aan duurzame relaties en aan de hoogste kwaliteit van de producten. Vanuit deze visie bouwt Heyco steen voor steen aan het verwezenlijken van haar missie.


Contact